Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Πολίχνιτος

1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Πολιχνίτου - Βατερών, Πολίχνιτος, 81300, ΛΕΣΒΟΥ
2252041229
1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Πολιχνίτου - Βατερών, Πολίχνιτος, 81300, ΛΕΣΒΟΥ
2252041229