Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Λαγκαδίκια

Λαγκαδίκια, Λαγκαδίκια, 57020, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2393042090
Λαγκαδίκια, Λαγκαδίκια, 57020, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2393042090