ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Νέα Απολλωνία
Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Νέα Απολλωνία Νέα Απολλωνία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2393042142

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Νέα Απολλωνία

Περιγραφή - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Νέα Απολλωνία Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Νέα Απολλωνία Νέα Απολλωνία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2393041626